Фокус

В 137 СУ "Ангел Кънчев" ние сме посветени на осигуряването на безопасна среда, която подкрепя критичното мислене и приканва за споделяне на идеи.
Вярваме, че всяко дете е уникален индивид, който се нуждае от сигурна, грижовна и стимулираща атмосфера, в която да расте и съзрява емоционално, интелектуално, физически и социално.
Нашият фокус е да помогнем на учениците да разгърнат пълния си потенциал в тези области, като създаваме възможности за индивидуално откриване и изграждане на знания.

Беседката

Беседката в задния училищен двор е в памет на един ученик, чиито край не е щастлив.
Краси двора и значи много за учениците, които всеки ден имат допир с нея. Тя се поддържа старателно, изпълнена е с много спомени и е един от символите на училището.
Полагат се много усилия както от училището, така и от учениците беседката да си остане цяла и непокътната. Очакваме и от бъдещите ученици да се покаже същото отношение към нея.

История

1957

През 1957 г. 137 основно училище се отделя от 37 средно смесено училище. Първоначалният състав е: 24 паралелки, обучавани от 28 учители. Започва и строежът на сградата, която отваря врати през следващата година. От учебната 1958/1959 г. 137 ОУ се слива със 112 начално училище и приема неговото име - "Ангел Кънчев".

1992

1991/92 учебна година 137 основно училище променя статута си. То израства в средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение. Първият випуск абитуриенти получава дипломите си за завършено средно образование на 01.07.1995 г. в музея "Земята и хората".

2001

Учебната 2001/2002 година 137 училище навършва 45 години от създаването си. 1099 ученици се обучават в 43 паралелки - 16 в начален, 19 в среден и 8 в горен курс. В училището работят 75 преподаватели.

2015-2020

137 СУ бе активен партньор в международен консорциум, в това число с Националната школа по мениджмънт – България в Еразъм+ проекта „CL@SS“. Чрез това партньорство въведохме методология за усвояване компетенциите на 21 век от нашите ученици.

Реализиран проект по програма Еразъм+,К1,"ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ И СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ".

Екипът на 137 СУ реализира Еразъм+,К2 проектите:"G.R.E.E.N.","Learning beyond the classroom walls", "S.A.M.E".

Екип

Екипът ни е посветен на развитието на училището като иновативна и модерна образователна институция на 21-ви век. Ние сме ориентирани към бъдещето, като същевременно черпим вдъхновение от най-високите постижения и методи на преподаване на педагози.

Ръководство

Mikov_300_300

Владимир Миков

Директор

Georgieva_300_30

Нели Георгиева

Зам. директор за гимназиален етап

Zuzdrova_300_300

Ирена Зъздрова

Зам. директор за прогимназиален етап

Nikiforova_300_300

Станислава Никифорова

Зам. директор за начален етап

Dimova_300_300

Станчо Панов

Зам. директор АСД

Petrova_300_300

Клавдия Петрова

Ръководител направление ИКТ

Кампус

137 СУ „Ангел Кънчев“ е разположен край булевард Европа. Има голям заден двор, в който са посадени много дървета, придавайки красиви пейзажи през всеки сезон. Разполага с голям салон, футболно и баскетболно игрище на открито.

Всяка година наши ученици засаждат нови дръвчета, с цел по-зелена среда за всички ученици. На 17 март ученици и учители отдават почит на революционера, чието име носи училището, пред неговия паметник в предния двор. Всяка година наши ученици засаждат нови дръвчета, с цел по-зелена среда за всички ученици. На 17 март ученици и учители отдават почит на революционера, чието име носи училището, пред неговия паметник в предния двор.

Инициатива

Училището наложи да се събират пластмасови капачки с цел дарение. През 2020 година се събраха достатъчно капачки, с които се закупиха нови инкубатори за новородените в болниците.

През учебната 2019/2020 година се даде втори шанс на използваните тенис топки, служейки като буфер между столовете и паркета в класните стаи.

От 2021 година директорът наложи отпадъците да се сортират разделно, за да се подпомогне по-лесното разграждане на отпадъците и да се избегне замърсяването на природата.