Учебна Програма

Начален Етап 1ви, 2ри клас

БЕЛ

Англ.Ез.

Математика

Родинознание

Музика

Изобразително изкуство

Технологии

Физическо възпитание и спорт

3ти, 4ти клас

БЕЛ

Англ.Ез.

Руски Ез.

Mатематика

Компютърно Моделиране

Човекът и природата

Човекът и обществото

Музика

Изобразително изкуство

Технологии

Физическо възпитание и спорт

Прогимназиален Етап 5ти, 6ти клас

БЕЛ

Англ. Ез.

Математика

Информационни технологии

История и цивилизация

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Технологии

Физическо възпитание и спорт

7ми клас

БЕЛ

Англ. Ез.

Математика

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Музика

Изобразително изкуство

Технологии

Физическо възпитание и спорт

Гимназиален етап 8ми клас

БЕЛ

Англ. Ез.

Математика

Информационни технологии

Философия

Музика

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Въведение в предприемачеството

Лични Финанси

Увод в журналистиката

9ти, 10ти клас

БЕЛ

Англ. Ез

Математика

Информатика

Информационни технологии

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

История и цивилизация

Физика и астрономия

Философия

Музика

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

11ти, 12ти клас

БЕЛ

Англ. Ез

Математика

Информатика

Информационни технологии

Графичен Дизайн

Учебна Компания (към ПП Предприемачеството)

Счетоводство

Немски Ез.

Гражданско Образование

Физическо възпитание и спорт

Обучение Soft-Skills

Училището ни разполага със средства, чрез които учениците от гимназиален етап могат да се обучават в извънкласни дейности. Обучението цели да научи децата ви на т.нар. "меки умения" които не се учат в училище - решаване на проблеми, работа под стрес, ефективна комуникация, работа в екип, емоционална интелигентност и т.н. Обучението протича около 2-3 дни и повечето пъти се провежда в Банско. Разбира се, нашите ученици не са сами там. Имат ментори, които са наши учители, способни да научават учениците си не само по училищния материал, но и жизненоважни неща от живота.