Прием I клас


e4

НОВО:


Две (2) свободни места за 1 клас.

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година записването на първокласници.

Заповед на директора на 137 СУ "Ангел Кънчев" за създаване на организация по приемане и записване на първокласници за учебната 2023/2024 година.

Прием V клас

Уважаеми родители,

Очаквайте допълнителна информация относно изпити за проверка на способностите за пети клас.

Прием след VII

НОВО:


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,Няма свободни места за 8 клас след IV етап на класиране.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

 • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
 • Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Вид дейност Срок - прием в VII клас
Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба No 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2024 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба No 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2024 г. вкл.
Подаване на документи за участие вдържавния план-прием на ученици по Наредба No 10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране 25 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране 26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до 30 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31 юли и 01 август2024 г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 02 август 2024 г. вкл.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране 5 и 6 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 7 август 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 8 - 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г. вкл.
Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора, до 11 септември 2024г.
Утвърждаване на реализирания държавен прием до 14 септември 2024 г. вкл.

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас както следва:

 • Изобразително изкуство – 24.06.2024г.
 • Музика – 25.06.2024г.
 • Музика и физическо възпитание и спорт – 25–26.06.2024г.
 • Физическо възпитание и спорт – 26–27.06.2024г.
 • Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 21–31.05.2024г. вкл.

  Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпитите за проверка на способностите. Предоставяне служебна бележка на учениците за полагане на изпитите за проверка на способностите до 17.06.2024г. вкл.

  Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 02.07.2024г. вкл.


Прием след 7 клас за учебната 2024/2025г.

Профил Профилиращи предмети
Профил: Предприемачески
(с интензивно изучаване на англисйки език)
Балообразуване: 2 пъти оценката от НВО по БЕЛ + 2 пъти оценката от НВО по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за основно образование. Профилиращи предмети (11 и 12 кл.)
- Предприемачество
- Счетоводство
- Учебна компания
- Пазарна икономика
- Стартиране на собствен бизнес
- География и икономика
- Информационни технологии
- Английски език
Профил: Софтуерни и хардуерни науки
(с интензивно изучаване на английски език)
Балообразуване: 1 път оценката от НВО по БЕЛ + 3 пъти оценката от НВО по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за основно образование Профилиращи предмети (11 и 12 кл.)
- Информатика
- Информационни технологии
- Графичен дизайн
- Програмиране в Интернет
- 3D моделиране
- Английски език
Профил: Хуманитарен
(с интензивно изучаване на английски език)
Балообразуване: 3 пъти оценката от НВО по БЕЛ + 1 път оценката от НВО по математика + оценките по история и БЕЛ от свидетелството за основно образование Профилиращи предмети (11 и 12 кл.)
- Български език и литература
- Философски цикъл
- Английски език
- История
- Журналистика

Всички ученици преминават задължително обучене в областта на социалните компетенции. Целта е освен академични знания, да придобият опит в меките умения.

Прием след X клас

Образци на изисквани документи

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия

Заявление за ползване на платен годишен отпуск

Справка-декларация за възнаграждение на учител за реално взетите учебни/астрономически часове

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

Декларация за взети лекторски и учебни часове

Заявление-декларация за стипендия

Заявление за извинение на отсъствия