Правила за организиране и провеждане на атестиранетоЕтичен кодекс на училищната общност

Актуална стратегия за развитие

Отчет за стратегия за развитие за учебната 2022-2023 г.

Правилник за дейността на училището

Учебни планове: 1-4 клас

Учебни планове: 5-7 клас

Учебни планове: 8-12 клас

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището

План за квалификационна дейност

Мерки повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи

Дневно разписание на училищетоГрафик за консултиране по учебни предмети - начален етап.

График за консултиране по учебни предмети - прогимназиален етап.

График за консултиране по учебни предмети - гимназиален етап.Утвърден бюджет (2023)

Отчет - Март 2023

Отчет - Юни 2023

Отчет - Септември 2023

Отчет - Октомври-декември 2023Утвърден бюджет (2022)

Отчет - Март 2022

Отчет - Юни 2022

Отчет - Септември 2022

Отчет - Декември 2022Утвърден бюджет (2021)

Отчет - Март 2021

Отчет - Юни 2021

Отчет - Септември 2021

Отчет - Декември 2021