Превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст

През изминалата учебна година учениците от 7 "а" и 7 "б" клас, се включиха в европейски проект REVIS - ПРЕВЕНЦИЯ И ОТГОВОР НА НАСИЛИЕТО СРЕД ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ с обучители - психолозите на училището, Гергана Крумова и Мария Недкова. Проектът продължава и през настоящата учебна година, негова основна цел е да се предотврати и да се на реагира на насилието между връстници, да се създаде пространство, в което децата да споделят и обсъждат причините, водещи до насилие, да могат да влияят и участват самите те с решения на проблема. Изминалите и продължаващите дейности, които включват децата активно, повишават тяхната активност, себерефлексия, осмеляват се да дават свои предложения за превенция на насилието и за положителна образователна среда.

Специални благодарности на Ива Бешина от 7 "а" клас и Георги Кирков от 7 "б" клас, които в началото на септември взеха участие в национално обучение по проект REVIS и представиха достойно нашето училище сред участниците от цялата страна! През месец октомври и началото на ноември 2022 г. се проведоха групови работилници, в които Ива и Георги, влязоха в ролята на водещи и заедно със своите съученици предлагат, и разработват мини проекти за ефективно справяне с негативните социални норми и реализиране на добри практики за положителни взаимодействия и отношения, които да ги вдъхновяват и мотивират за по-добри училищни постижения в бъдеще!

Проект REVIS се координира от Регионалния офис на Terre des hommes в Унгария и се изпълнява в партньорство с:
- FUNDATIA TERRE DES HOMMES ELVETIA - Tdh in Romania (Romania)
- HRABRI TELEFON - BRAVE PHONE (Croatia)
- CENTER FOR YOUTH INTEGRATION - CIM (Serbia)
- INSTITUT PO SOTSIALNI DEYNOSTI I PRAKTIKI - SAPI (Bulgaria)ИСДП (SAPI)

Контакт с децата ни!

Ръководство за родители, разработено по проект REVIS. Целта на ръководството е да подкрепи родителите как да разговарят с децата и да реагират при случаи на насилие.

Повече информация.