Целодневна Организация

Всеки ден е ново приключение за нашите най-малки ученици. Те са изпълнени с нови идеи, жадни за нови приятелства и любопитни за нови вълнуващи открития. Знаем колко е важно за тях да се забавляват, докато учат, и ние сме създали обмислено насочени към детето и подходящи за развитието учебни пространства в нашите групи за целодневна организация, за да отговарят на нуждите на всички деца.

Начален Етап

Ние вярваме, че човек учи най-добре на място, на което се чувства спокоен и щастлив и от хора, които истински харесва и уважава. Начален етап в 137 СУ „Ангел Кънчев“ включва близо 400 деца, обединени в 17 паралелки от 1. до 4. клас и 13 полуинтернатни групи. Тук работи екип от 31 начални учители, който представлява съвършения баланс между нови идеи и класическа методика, между заразителен ентусиазъм и безценен опит, между съврененни технологии и здрави традиции. В начален етап се изучават всички задължителни според учебните планове предмети. Тук са застъпени и чуждите езици: английски, немски и руски. Извънучилищните ни дейности са ориентирани към музика, спорт, изкуство, театър, наука, следваща идеите на STEM, технологии и предприемачество по програмите на Джуниър Ачийвмънт и социални компетенции, които са залегнали и в следващите учебни степени в нашето училище. Ние учим, но също се учим и да разговаряме помежду си, да работим в екип, да се справяме с трудностите, да ние грижа за другите, да се забавляваме заедно, да станем част от общност и или накратко да станем добри хора. Ако искате да се апознаете с деца, които обичат училището и се мръщят на ваканциите, защото ги разделят с любимите им приятели и готините им учители, ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Прогимназиален Етап

Средното училище се възползва от широк набор от отлични ресурси, които помагат на учениците да разгърнат своя потенциал, като същевременно развиват своето самочувствие, устойчивост и мислене за растеж. Нашата учебна програма и вдъхновено преподаване гарантират, че всички ученици се радват на обширни и стриктни инструкции. Отличните съоръжения и богатата програма за извънкласни дейности допълват цялостното образование за вашето дете. Учениците от 5 до 8 клас са поставени пред предизвикателства, насърчавани и вдъхновени да се простират извън зоната си на комфорт и да разширят обучението си във всички дисциплини. Целта е да подготви учениците със солидна основа от знания и да ги подкрепи в капитализирането на техните интереси и таланти в процеса на формиране на личната им идентичност. Нашите ученици са добре подготвени за успешен преход в гимназията.

Гимназиален Етап

През последните години 137 СУ се утвърди като безспорен лидер сред образователните институции в район Люлин по прием на ученици в гимназиален етап(8 – 12 клас). Нашето училище е предпочитано заради конкурентните си профили, професионализма на преподавателите, иновативните методи на обучение, отличната подготовка по чуждоезиково обучение и разбира се изключително позитивния психологически климат. Гимназистите ни могат да избират профилирана подготовка по информационни технологии и математика, бизнес и мениджмънт, хуманитарни науки и журналистика – области, които са сред най-перспективните и желани бъдещи професии от съвременните поколения. Огромен процент от завършващите средно образование в 137 СУ продължават обучението си в български, западноевропейски и американски университети. Стотици наши бивши възпитаници работят на висши мениджърски позиции, като добре платени специалисти в IT сектора, научни работници и преподаватели. Уникалната атмосфера в училището се подпомага от наложилите се традиции на приемственост в учителския колектив. Към момента част от него са повече от десет млади педагози, които само до преди няколко години са били наши ученици. Ежегодно ръководството организира с гимназистите специализирани обучителни лагери извън София. Именно там, в неформална обстановка се демонстрират новаторски методи за усвояване на знания, изграждат се умения, укрепват се приятелства. Училището ни работи непрекъснато по европейски проекти, неразделна част от които са най-вече големите ученици. И все пак едно е да се прочете, друго е да се види, трето е да се почувства всичко това. Затова елате при нас, станете част от нашето училище и неизбежно ще ви стопли онова приятно пламъче, съчетаващо в себе си образование, духовност и приятелство, огряващо душата за цял живот!