137 СУ лого

Документация

Форми на обучение Програма за превенция на ранното напускане Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи Актуална стратегия за развитие Дневно разписание на училището Годишен план за дейността на училището Етичен кодекс на училищната общност Мерки повишаване качеството на образованието Отчет за стратегия за развитие за учебната 2022-2023 г. План за квалификационна дейност Правила за организиране и провеждане на атестиране Правилник за дейността на училището
Заявление за извиняване на отсъствия (класен ръководител) Заявление за извиняване на отсъствия (директор) Заявление-декларация за стипендия Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език
График за консултиране по учебни предмети - начален етап График за консултиране по учебни предмети - прогимназиален етап График за консултиране по учебни предмети - гимназиален етап