137 СУ лого

Прием

Научете повече за приема и се запознайте с
класните ръководители и спецификите на всеки клас.

Прием 1-ви клас (2024-2025г.)

Ако искате да се запознаете с деца, които обичат училището и се мръщят на ваканциите, защото ги разделят с любимите им приятели и готините им учители, ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Свободни места:

свържете се с нас
1A
Класен: П. Йончева Класен: Ив. Велева и М. Ачева Класен: Т. Мустакова Класен: С. Драганова
Специален предмет: Изобразително изкуство Специален предмет: Занимателен английски Специален предмет: Компютърно моделиране Специален предмет: Музика
1A
Класен: П. Йончева Класен: Ив. Велева и М. Ачева
Специален предмет: Изобразително изкуство Специален предмет: Занимателен английски
Класен: Т. Мустакова Класен: С. Драганова
Специален предмет: Компютърно моделиране Специален предмет: Музика
1A
Класен: П. Йончева
Специален предмет: Изобразително изкуство
Класен: Ив. Велева и М. Ачева
Специален предмет: Занимателен английски
Класен: Т. Мустакова
Специален предмет: Компютърно моделиране
Класен: С. Драганова
Специален предмет: Музика

Чужди езици: английски език, немски език, руски език

Всички паралелки са с целодневна форма на обучение.

вид дейност дати - прием в I клас
Системата отваря. Обявяване на свободните места за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025г. 29 април
Актуализиране на профили и кандидатури. 29 април – 2 юни
18:00 часа – заключване на системата
Подготовка за първо класиране.
2 юни
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – обнявявяне на резултатите 3 юни
Записване след първо класиране 4 юни – 14 юни
17:00 часа – заключване на системата
ВТОРО КЛАСИРАНЕ – обявяване на резултаите
14 юни
Записване след второ класиране 17 юни – 20 юни
16:00 часа – край на записването
Елиминиране на незаписаните деца
20 юни
17:00 часа – заключване на системата
ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – обявяване на резултатите
21 юни
Записване след трето класиране 24 юни – 26 юни
16:00 часа – край на записването
Елиминиране на незаписаните деца 17:00 часа – заключване на системата
ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ – обявяване на резултите
26 юни
Записване след четвърто класиране 27 юни – 28 юни
ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.
Профилите маогат да се актуализират
1 юли – 30 август
17:00 часа – заключване на системата
ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ – обявяване на резултатите
30 август
Записване на класираните деца 30 август – 3 септ.
16:00 часа – Край на записването
Елиминиране на незаписаните деца
17:00 часа – заключване на системата
ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ
3 септ.
Записване на класираните деца 4 септ. – 5 септ.
16:00 часа – карай на записването.
Елиминиране на незписаните деца.
5 септ.

Прием 5-ти клас (2024-2025г.)

Учениците от 5 до 8 клас са поставени пред предизвикателства, насърчавани и вдъхновени да се простират извън зоната си на комфорт и да разширят обучението си във всички дисциплини.

Mеста във всяка паралелка: 26

свържете се с нас
5A
Класен: Андреа Николова Класен: Мария Георгиева Класен: Йоана Стоянова Класен: Нора Топалова
Специален предмет: Математика и англ. език Специален предмет: КМИТ и чужд език Специален предмет: КМИТ и англ. език Специален предмет: Математика и чужд език
5A
Класен: Андреа Николова Класен: Мария Георгиева
Специален предмет: Математика и англ. език Специален предмет: КМИТ и чужд език
Класен: Йоана Стоянова Класен: Нора Топалова
Специален предмет: КМИТ и англ. език Специален предмет: Математика и чужд език
5A
Класен: Андреа Николова
Специален предмет: Математика и англ. език
Класен: Мария Георгиева
Специален предмет: КМИТ и чужд език
Класен: Йоана Стоянова
Специален предмет: КМИТ и англ. език
Класен: Нора Топалова
Специален предмет: Математика и чужд език

Прием 8-ми клас (2024-2025г.)

Нашето училище е предпочитано заради конкурентните си профили, иновативните методи на обучение, отличната подготовка по чуждоезиково обучение и разбира се позитивния психологически климат.

Свободни места:

свържете се с нас
вид дейност срок - прием в VIII клас
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът. 21-31 май 2024 г., вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Предоставяне на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите. До 17 юни 2024 г., вкл.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО До 17 юни 2024 г., вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване:
  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език /по желание на ученика/
19 юни 2024 г., начало 09:00 часа
21 юни 2024 г. начало 09:00
часа 20 юни 2024 г., начало 09:00 часа
Провеждане на изпити за проверка на способностите:
  • изобразително изкуство
  • музика
  • музика и физическо възпитание и спорт
  • физическо възпитание и спорт
24 юни 2024 г.
25 юни 2024 г.
25-26 юни 2024 г.
26-27 юни 2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО. До 02 юли 2024 г., вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. До 02 юли 2024 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. 08-10 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. До 12 юли 2024 г., вкл.
Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 15-17 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. До 19 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране. 22-24 юли 2024 г..
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране. 25 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране. 26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от трети етап на класиране. До 30 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране. 31 юли и 1 август 2024 г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране. До 02 август 2024 г., вкл.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране. 5 и 6 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране. До 7 август 2024 г., вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране. 8 и 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране. До 12 август 2024 г., вкл.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 11 септември 2024 г.
Утвърждаване на реализирания държавен план-прием. До 14 септември 2024 г., вкл.

Снежана Рудакова

Едно училище на ниво! Внучката ми завърши основното си образование там и не се наложи да взима частни уроци за кандидатстване,беше перфектно подготвена от учителите!

Милен Милушев

От опитът ми до сега в живота, осъзнах, че 137-мо ми е дало отлична подготовка за това, което би ме срещнало в живота. Едно училище с високо ниво на образование. Благодаря за наученото и хубавите спомени! Успех и не спирайте да правите това което обичате!

Нина Владкова

Училище, в което знанието наистина е важно.