137 СУ лого

За нас

Запознайте се с историята, екипът и учиниците ни.

История

През 1957 г. 137 основно училище се отделя от 37 средно смесено училище. Първоначалният състав е: 24 паралелки, обучавани от 28 учители. Започва и строежът на сградата, която отваря врати през следващата година. От учебната 1958/1959 г. 137 ОУ се слива със 112 начално училище и приема неговото име - "Ангел Кънчев".

1991/92 учебна година 137 основно училище променя статута си. То израства в средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение. Първият випуск абитуриенти получава дипломите си за завършено средно образование на 01.07.1995 г. в музея "Земята и хората".

учителите на 137 СУ

Екип

Запознайте се с цветния ни екип!

научете повече
ученици от ученическия съвет на 137 СУ

Ученически съвет

Ученическият ни съвет - душата на 137-мо.

научете повече
ученици от 137 СУ

Ученици

Изяви и инициативи на наши ученици.

научете повече

Инициативи

Училището наложи да се събират пластмасови капачки с цел дарение.

През 2020 година се събраха достатъчно капачки, с които се закупиха нови инкубатори за новородените в болниците.

През учебната 2019/2020 година се даде втори шанс на използваните тенис топки, служейки като буфер между столовете и паркета в класните стаи. От 2021 година директорът наложи отпадъците да се сортират разделно, за да се подпомогне по-лесното разграждане на отпадъците и да се избегне замърсяването на природата.

Проекти

1.Образование за утрешния ден - проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

2.Извънкласни дейности - отнася се най- вече за клубове по интереси.