Прием I клас


e4

НОВО:


Две (2) свободни места за 1 клас.

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година записването на първокласници.

Заповед на директора на 137 СУ "Ангел Кънчев" за създаване на организация по приемане и записване на първокласници за учебната 2023/2024 година.

Прием V клас

Уважаеми родители,

Очаквайте допълнителна информация относно изпити за проверка на способностите за пети клас.

Прием след VII

НОВО:


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,Няма свободни места за 8 клас след IV етап на класиране.

Прием след X клас

Образци на изисквани документи

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия

Заявление за ползване на платен годишен отпуск

Справка-декларация за възнаграждение на учител за реално взетите учебни/астрономически часове

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

Декларация за взети лекторски и учебни часове

Заявление-декларация за стипендия

Заявление за извинение на отсъствия