Правилник е за дейността и организацията на ученическия съвет към 137 СУ "Ангел Кънчев".

Към правилника